طراحی لوگو آریانا

نام پروژه:     طراحی لوگو محصولات لبنی آریانا

سال اجـرا:      سال 1401

کارفرمـــــا:      سرکار خانم ابراهیمی – ونکوور