مشتریان

فلسفه هویت آرت‌برد

آرت‌برد، یعنی «بوم هنر». لوگوی آرت‌برد بومی است چهار رنگ. هر رنگ بعدی از ابعاد ماهیت آرت‌برد را هویدا میکند. ابعادی که در هم تنیده شده‌اند و ساختاری جدید پیدا کرده‌اند. برای ترسیم لوگوی آرت‌برد از اولین حرف الفبا بهره‌بردیم که تماما پیچ و خم است؛ تا آرت‌برد راوی سفر پر فراز و فرودی باشد که پشت سر گذاشته‌ایم و همچنان پیش رو داریم. لوگوی آرت‌برد با سرخی آغاز می‌شود که برای ما طنین انداز قدرت، اراده، رهبری، خلاقیت و عشقی بی‌شائبه برای طراحی است. در گام بعد سرمه‌ای را برگزیدیم. رنگی که روایتگر اصالت و اعتمادی است که همواره خویش را با این ویژگی‌ها شناسانده‌ایم. سومین انتخاب‌مان در ترسیمِ آرت‌برد، فیروزه‌ای بود. با این انتخاب برآنیم که تلفیق اصالت هنر باستان را با درک دقیقی از هنر مدرن به نمایش بگذاریم. فیروزه‌ای همان تنیدگی به روزترین مهارت‌ها و اصیل‌ترین اندیشه‌ها است. و در نهایت رسیدن به فضای خاکستری. خاکستری نقطه پایان نیست؛ آغاز الفبای برندی است که بنا دارد اعتبار خود را به رخ جهان بکشد. اعتباری که در سایه اعتماد شما و تعهد ما به ثمر نشسته است. در این سال‌ها مشتریانی که تیم حرفه‌ای را تشخیص می‌دهند در رشد ما تاثیر بسزایی داشته‌اند. در سایه‌سار لطفی که نثار آرت‌برد کرده‌اند، مشتری مداری را آموختیم و مایه مباهات است که انعطاف امروزمان، ماحصل مهر مشتریان بوده است و نه تلخ کامیشان. بی گمان، اعتماد شما، شناسنامه ماست.

استودیو تبلیغات خلاق آرت برد
استودیو تبلیغات خلاق آرت برد
فرگل فقیه
فرگل فقیه

روایت آرت برد

شکل گیری تیم ما بازمی گردد به بهار سال1385 و تولد استودیو تبلیغات خالق آرت برد در بهار1396 رقم خورد. در واقع تولد آرت برد آغاز سفر ما نبود بلکه رسمیت بخشی به استعداد و توانمندی و تجربه ای بود که شکل گیری آن به سال ها پیش بازمی گشت.
امروز آرت برد با پشتوانه 17 سال تجربه، ادعا دارد که پتانسیلی را در شما می بیند که از دید خودتان پنهان مانده.
در هر مرحله ای از کسب وکارتان که هستید، ما به شما می پیوندیم؛ اهداف و نگاه تان را درک کرده، با شما فکر می کنیم، عضوی از فضای کسب وکارتان می شویم و تا هر کجا که بازار هدف شما باشد، با شما می مانیم. ما برای این آموزش دیده ایم تا مفهوم طراحی و یکپارچگی در ساختار کسب و کار شما اجرا شود و به ثمر نشیند.
چرا آرت برد؟!
احتمالاً تا اینجا ویژگی ای در ما یافته اید که شاید همان کلید راهگشای شماست .در هر ایستگاهی از جاده ی کسب و کارتان که ایستاده اید، در کوتاه ترین زمان خودمان را، با بالاترین تجهیزات،به شما می رسانیم.
آرت برد باور دارد که می تواند رویکردی متفاوت در لباس هرمحصول و برند ایجاد کند و پیام تبلیغاتی تاثیرگذارتری را برای انتقال به مخاطبینش ایجاد نماید.
فرگل فقیه
فرگل فقیه

روایت آرت برد

شکل گیری تیم ما بازمی گردد به بهار سال1385 و تولد استودیو تبلیغات خالق آرت برد در بهار1396 رقم خورد. در واقع تولد آرت برد آغاز سفر ما نبود بلکه رسمیت بخشی به استعداد و توانمندی و تجربه ای بود که شکل گیری آن به سال ها پیش بازمی گشت.
امروز آرت برد با پشتوانه 17 سال تجربه، ادعا دارد که پتانسیلی را در شما می بیند که از دید خودتان پنهان مانده.
در هر مرحله ای از کسب وکارتان که هستید، ما به شما می پیوندیم؛ اهداف و نگاه تان را درک کرده، با شما فکر می کنیم، عضوی از فضای کسب وکارتان می شویم و تا هر کجا که بازار هدف شما باشد، با شما می مانیم. ما برای این آموزش دیده ایم تا مفهوم طراحی و یکپارچگی در ساختار کسب و کار شما اجرا شود و به ثمر نشیند.
چرا آرت برد؟!
احتمالاً تا اینجا ویژگی ای در ما یافته اید که شاید همان کلید راهگشای شماست .در هر ایستگاهی از جاده ی کسب و کارتان که ایستاده اید، در کوتاه ترین زمان خودمان را، با بالاترین تجهیزات،به شما می رسانیم.
آرت برد باور دارد که می تواند رویکردی متفاوت در لباس هرمحصول و برند ایجاد کند و پیام تبلیغاتی تاثیرگذارتری را برای انتقال به مخاطبینش ایجاد نماید.

آرت‌برد به روایت دوربین

آرت‌برد با 17 سال سابقه و تجربه در کنار شماست.