طراحی لوگو قاصدک

نام پروژه:     طراحی لوگو قاصدک

سال اجـرا:      سال 1399

کارفرمـــــا:      گروه تولید دمنوش گیاهی قاصدک