فیلم برداری صنعتی گاردن هال

نام پروژه:     فیلم برداری صنعتی فست فود گاردن هال

سال اجـرا:      سال 1400

کارفرمـــــا:     

فست فود گاردن هال